The BEE ontwerpt performante Ondernemende Organisaties...

In een volatiele en onvoorspelbare omgeving hebben toekomstgerichte organisaties nood aan ondernemende medewerkers die tegelijk loyaal en tegendraads kunnen zijn. Deze medewerkers halen hun oriëntatie en energie uit de collectieve ambitie, staan loyaal achter de missie en ondersteunen de plannen van de organisatie. Ze volgen de geschreven en de ongeschreven regels waar dat opportuun is. Maar ze beseffen ook terdege dat bij elke regel uitzonderingen horen, en dat er situaties zijn waarin slaafs de regels volgen niet de beste beslissing is. Ze zijn in staat zulke uitzonderingen te herkennen, en bewust de afweging te maken wanneer tegendraads beter is dan blindelings conformeren, zonder dat het tot anarchie leidt.

The BEE ondersteunt het bestuur en management bij het ontwerpen van performante Ondernemende Organisaties waar loyaal tegendraadse medewerkers de volle ruimte krijgen om een duurzame innovatie, wendbaarheid en ondernemende groei van hun organisatie te verzekeren.

Focus op Behaviour, Entrepreneurial en Evidence-informed:

The BEE...

Concreet aan de slag met The BEE...

Of toch maar ééns nakijken of The BEE werkelijk evidence-informed werkt?

No problem...

REFERENTIES:

Stefan Grielens, algemeen directeur Vrij CLB netwerk:

Wij hebben met Bart samengewerkt om onze VCLB besturen te ondersteunen bij hun proces van bestuurlijke optimalisatie. We zijn hiervoor op zoek gegaan naar een manier om de herkenbaarheid van het VCLB netwerk te vergroten, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van de lokale besturen. Tegelijk moest het traject dat we hier wilden opzetten samen sporen met de globale uitdaging om tot een grotere gelijkgerichtheid te komen tussen de centra. We hebben Bart leren kennen als een actieve partner die samen met ons op weg is gegaan om concrete antwoorden te vinden op de uitdagingen waar wij voorstonden. Via een ondersteuning op maat hebben we een kader kunnen creëren dat herkenbaar is voor de Vrije centra en hen helpt in hun eigen groeitraject. De samenwerking resulteerde in een nieuwe website ‘WAARDEvol besturen’ die we opbouwden op basis van hedendaagse kennis inzake corporate governance. Bart introduceerde ons in de ‘ontwerpgerichte procesaanpak’ gesteund op ontwerpeisen, waardoor onze bestuurders en directies het proces zelf in handen kunnen nemen. Binnen deze procesaanpak zijn de bestuurders zélf eigenaar van hun proces, maar worden zij hierin ondersteund door een aantal vooraf geformuleerde VCLB-ontwerpeisen en aanbevelingen, zodat er gelijkgerichtheid is binnen dit proces. Voor concrete resultaten is het nog wat vroeg al waren de reacties naar aanleiding van de lancering alvast veelbelovend.

Annelies Deltour, CEO Paneltim NV:

Bart coached us during the set up and implementation of our quality programma. He motivated the related people and used figures to proove result. Bart made sure our company can go on with the programme on its own.