L&D voor DUURZAME GEDRAGSWIJZIGING in Organisaties...

Aanpassen is de enige zekerheid

Als impactvolle L&D Manager begrijp jij dat de overstap naar flexibele, participatieve werkwijzen veel vraagt van de medewerkers. 

Ze moeten actiever bijdragen, ideeën delen en invloed uitoefenen op beslissingen. Het volstaat niet meer om gewoon loyaal de procedures te volgen; ze moeten zelf veranderingen durven initiëren en bestaande procedures in twijfel durven te trekken. 

Dat vraagt om een specifieke mentaliteit en vaardigheden, zoals proactief ondernemend gedrag, het nemen van risico's, zelfsturing en het genereren van innovatieve ideeën.

L&D interventies mikken niet alleen op het overbrengen van kennis, maar op het creëren van een blijvende impact, lees gedragswijziging van medewerkers. 

Het is daarom van essentieel belang om aandacht te besteden aan L&D-trajecten die specifieke strategische keuzes, zoals agile werken, intrapreneurship en zelfsturing effectief ondersteunen.


Concreet aan de slag met The BEE... 

Workshops en lezingen voor L&D professionals

Ontwerpen van leertrajecten die duurzame gedragswijziging aanzwengelen

Enkele klanten die ons vertrouwden... 

Onze consultancy aanpak... 

Een design-science aanpak van consultancy

Design science gaat verder dan louter probleemoplossing; het draagt bij aan de ontwikkeling van theorie. De methodologie van design science gebruikt wetenschappelijke inzichten op een eclectische manier voor het opzettelijk en contextueel ontwerpen van oplossingen die organisaties toegevoegde waarde bieden.


Lees meer...


Nog wat extra...