Ontwerpen van L&D interventies voor gedragswijziging

It's all about changing behavior...

Iedere manager heeft inmiddels goed begrepen dat het vermogen om zich aan te passen van essentieel belang is geworden. Starre, hiërarchische gestructureerde organisaties, ja ze bestaan nog, moeten het afleggen tegen meer flexibele en participatieve spelers die bij projecten en initiatieven de nadruk leggen op intrapreneurship, agile werken en zelfsturing.

Die organisatievormen komen echter met een nieuwe uitdaging: medewerkers moeten actief bijdragen, ideeën delen en invloed uitoefenen op besluitvorming en dat zijn de meeste niet gewend. Loyaal procedures volgen, volstaat niet meer. Medewerkers moeten zelf veranderingen (durven te) initiëren, tegendraads bestaande procedures die geen toegevoegde waarde realiseren in vraag stellen en opportuniteiten detecteren of creëren om waarde te creëren voor klanten.

"Beschouw medewerkers echter niet als een blok aan het veranderbeen..."

Een L&D benadering met focus op proactieve ondernemende gedragsverandering omvat een combinatie v kenmerken: 

1. Focus op gewenst gedrag en meetbare resultaten: Traditioneel ligt de nadruk op kennis- en informatieoverdracht. Dat moet dus anders: L&D-trajecten moeten beginnen met een helder beeld van het gewenste gedrag dat bijdraagt aan meetbare organisatieresultaten, de nadruk moet liggen op de tastbaar gedragswijziging op de werkvloer.

2. Integratie in bestaande initiatieven: Het is essentieel dat L&D-trajecten naadloos aansluiten bij bestaande organisatorische initiatieven en niet als afzonderlijke entiteiten opereren. Bovendien blijft kennisoverdracht belangrijk maar moet uitgebreid worden met actief zelfregulerend leren op de werkvloer.

3.Authentieke werkomgeving: Het leren moet plaatsvinden in een context die zo dicht mogelijk aansluit bij de dagelijkse werkpraktijk. Medewerkers moeten de kans krijgen om ‘actief’ vaardigheden te ontwikkelen en gedrag te oefenen binnen hun werkomgeving met ondersteunende feedback van experten.

4. Zelfregulerend Leren: Medewerkers moeten in staat zijn en ondersteund worden om hun eigen leerproces te beheren, hun prestaties te monitoren en voortdurend te reflecteren en aan te passen.

5. Teamleren: Individuele gedragsverandering wordt vaak versterkt door teamleren. Medewerkers leren van elkaar en vinden zo sneller oplossingen voor actuele uitdagingen.


TwitterLinkedIn