Ondernemende organisaties als sleutel tot duurzame groei...

ONZE DIENSTVERLENING

Designing Entrepreneurial Organizations

U beseft dat de omgeving zeer volatiel en onvoorspelbaar is en u wilt inzetten op duurzame flexibiliteit, wendbaarheid en ondernemende groei van uw bedrijf. Wij ontwerpen samen uw Ondernemende Organisatie.

U beseft dat ondernemende 'Loyaal Tegendraadse' medewerker cruciaal zijn in deze volatiele en onvoorspelbare tijden en u wilt ondernemend gedrag en intrapreneurship bij uw medewerkers stimuleren. Wij ontwerpen unieke combo van L&D en gedragsinterventies.

U heeft hardnekkige 'wicked' organisatieproblemen die inhakken op de innovatie en ondernemende kracht van uw bedrijf en u wilt dit aanpakken bij de wortel.

WIE ZIJN ONZE KLANTEN EN WELKE PROJECTEN REEDS GEREALISEERD?

GROEIENDE KMO's / MKB's


GROTE BEDRIJVEN


HEALTHCARE/ OVERHEID


WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE REEDS 21 JAAR?

U bent manager of leidinggevende en wil informatie, vraag ons boek 'De Ondernemende Organisatie' gratis aan?

REFERENTIES:

Stefan Grielens, algemeen directeur Vrij CLB netwerk:

Wij hebben met Bart samengewerkt om onze VCLB besturen te ondersteunen bij hun proces van bestuurlijke optimalisatie. We zijn hiervoor op zoek gegaan naar een manier om de herkenbaarheid van het VCLB netwerk te vergroten, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van de lokale besturen. Tegelijk moest het traject dat we hier wilden opzetten samen sporen met de globale uitdaging om tot een grotere gelijkgerichtheid te komen tussen de centra. We hebben Bart leren kennen als een actieve partner die samen met ons op weg is gegaan om concrete antwoorden te vinden op de uitdagingen waar wij voorstonden. Via een ondersteuning op maat hebben we een kader kunnen creëren dat herkenbaar is voor de Vrije centra en hen helpt in hun eigen groeitraject. De samenwerking resulteerde in een nieuwe website ‘WAARDEvol besturen’ die we opbouwden op basis van hedendaagse kennis inzake corporate governance. Bart introduceerde ons in de ‘ontwerpgerichte procesaanpak’ gesteund op ontwerpeisen, waardoor onze bestuurders en directies het proces zelf in handen kunnen nemen. Binnen deze procesaanpak zijn de bestuurders zélf eigenaar van hun proces, maar worden zij hierin ondersteund door een aantal vooraf geformuleerde VCLB-ontwerpeisen en aanbevelingen, zodat er gelijkgerichtheid is binnen dit proces. Voor concrete resultaten is het nog wat vroeg al waren de reacties naar aanleiding van de lancering alvast veelbelovend.

Annelies Deltour, CEO Paneltim NV:

Bart coached us during the set up and implementation of our quality programma. He motivated the related people and used figures to proove result. Bart made sure our company can go on with the programme on its own.